Zajišťujeme veškeré stavební, elektroinstalatérské, zámečnické služby pro rodinné domy i bytové jednotky bez ohledu na formu vlastnictví - městské, družstevní, společenství vlastníků jednotek, .

Příklady prováděných prací

Rekonstrukce elektrorozvodů včetně návrhů na osazení a rozčlenění zajišťující snížení spotřeby elektrické energie.
Komlexní přestavba bytových jader (koupelen a WC)
Částečné úpravy bytových jader (koupelen a WC)
Nová elektroinstalace stávajících bytových jader (koupelen a WC)
Zajišťujeme i výměnu oken, spolupracujeme s renomovaným výrobcem firmou Plastikov, s.r.o.
Rekonstrukce může být ukončena kompletním stavebním začištěním stěn a výmalbou.

Zdarma Vás navštívíme, provedeme rekognoskaci prostor, ujasnění zamýšlených prací, připravíme rozpočet, případně můžeme zhotovit i 3D náhled.