V rámci naší praxe klademe dlouhodobě mimořádný důraz na zachovávání mlčenlivosti o údajích našich klientů. Věříme, že k naplnění tohoto cíle je nezbytné nezveřejňovat žádné údaje o našich klientech, a to včetně jejich jmen nebo názvů společností , pro které jsme pracovali nebo pracujeme.

Jakékoli klientské reference proto poskytujeme vždy na individuální bázi. V případě zájmu o poskytnutí klientských referencí nás proto neváhejte kontaktovat. My Vám ochotně sdělíme kontakty na klienty pro danou oblast.