Provádíme úplné i částečné rekonstrukce společných prostor bytových domů:
vchodové prostory panelových domů
vchodové prostory bytových domů
chodby
sklepní prostory
schodiště
terénní úpravy před domy včetně chodníků
rekonstrukce zábradlí lodžií a balkónů včetně oprav podlah a stěn
Součástí rekonstrukcí mohou být stavební úpravy, kompletní i částečné rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů TV signálu, kabeláží rozvodů pro počítačovou síť, rozvodů vody, odpadů a plynu.
Rekonstrukce může být ukončena kompletním stavebním začištěním stěn a výmalbou.
Zajišťujeme i výměnu oken, spolupracujeme s renomovaným výrobcem firmou Plastikov, s.r.o.
Zdarma Vás navštívíme, provedeme rekognoskaci prostor, ujasnění zamýšlených prací, připravíme rozpočet, případně můžeme zhotovit i 3D náhled.